ALTERNATE en duurzaamheid

 

ALTERNATE wil graag een bijdrage leveren aan de zorg voor het milieu en de leefomgeving. Duurzaamheid in de beleidsvoering is dan ook een belangrijk thema. Afvalscheiding, het hergebruik van inpakmateriaal en milieuzorg binnen de organisatie zien wij dan ook graag als vanzelfsprekend.

ALTERNATE streeft de volgende doelstellingen na:

Het correct naleven van wettelijke regels en vergunningvoorschriften op milieugebied. Hiertoe is aansluiting gezocht bij diverse instanties waaronder stichting NEDVANG, WEEE Nederland en NVMP, waaronder Wecycle valt.

Het opnemen van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering door middel van:

 • het bevorderen van de inkoop van milieuvriendelijke (kantoor)artikelen;
 • de reductie van stroom- en energiegebruik;
 • het scheppen van een werkklimaat waarin elke werknemer zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het milieu;
 • het vastleggen van werkwijzen en procedures m.b.t. het omgaan met milieubelastende stoffen.

Het uitwisselen van kennis op het gebied van milieuzorg door middel van:

 • samenwerking te zoeken binnen de brancheorganisatie;
 • het periodiek evalueren van de stand van zaken en eventuele (technologische) oplossingen.

Het voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van ALTERNATE. Dit betekent dat milieu, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij:

 • het in- en uitpakken van goederen; nadrukkelijk het zoveel mogelijk verminderen van de hoeveelheid geproduceerd afval per medewerker, primair door preventieve maatregelen en secundair door hergebruik.
 • de productie en verspreiding van drukwerk door zoveel mogelijk te kiezen voor gerecycled papier en digitalisering.
 • afvalscheiding; door het geheel vermijden, extra beperken of met grote zorg voor het milieu, doen plaatsvinden van het gebruik van stoffen met bijzondere milieurisico's (restproducten als toner en inkt).
 • e-waste; ingeleverde elektronische apparaten worden op correcte wijze verzameld en ter recycling aangeboden.
 • restafval, door middel van eigen perscontainers.
 • niet zelf recyclebare kartonnage; door het ter recycling aanbieden aan derden.
 • overbodig papiergebruik; medewerkers worden aangespoord om het uitprinten van documenten en e-mails zoveel mogelijk te beperken. Digitale communicatiemiddelen zoals e-mail en chatprogramma’s worden waar mogelijk ingezet.
 • bouwkundige maatregelen; bij alle nieuwbouwprojecten in het verleden en de toekomst, in de keuze van materialen dan wel maatregelen zoals het automatisch uit laten schakelen van de koel- en verwarmingsinstallaties en het toepassen van besparende lichtarmaturen. Zo wordt in het distributiecentrum in Tholen onder andere gewerkt met zonnepanelen en geothermie, waardoor de klimaatbeheersing in het pand niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Het gebouw is bovendien GPR gecertificeerd op milieu en duurzaamheid met op alle punten een score boven de 8.

Om deze doelstellingen te bereiken zal ALTERNATE zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en duurzaamheid zal als aandachtspunt periodiek in het interne overleg worden opgenomen. Daarnaast zullen initiatieven van medewerkers om de negatieve milieueffecten van de producten en diensten van ALTERNATE te verminderen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en thuiskopieheffing, exclusief eventuele verzendkosten en transactiekosten. Eventuele doorgestreepte prijzen zijn adviesprijzen.
Voor bestellingen vanuit het buitenland kunt u contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@alternate.nl of +31 (0)88 544 45 55.
Shop gesloten
Laatst bekeken (0)
Om het gebruiksgemak van de Alternate website te optimaliseren gebruiken wij cookies
https://click.alternate.de