Klachten

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit- mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kun verwachten. Klachten kunnen verstuurd worden naar: klachten@alternate.nl o.v.v. uw klantnummer en de klacht.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel/) , Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Enkel consumenten kunnen zich wenden tot de geschillencommissie.

U kunt uw geschil ook aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. Dit is te vinden via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zakelijke klanten:

Bent u een zakelijke klant ? Dan kunt u uw klacht sturen naar: klachten@alternate.nl. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u de klacht ter bemiddeling voorleggen aan Thuiswinkel via www.thuiswinkel.org.Alle prijzen zijn inclusief BTW en thuiskopieheffing, exclusief eventuele verzendkosten en transactiekosten