Muc-Off Bio Degreaser reinigingsmiddel (500 ml)

Awards

De in water oplosbare ontvetter Muc-Off Bio Degreaser 500 ml verwijdert snel en veilig opgehoopte olie, vet en vuil van metaal, kunststof, rubber en afdichtingen. Dankzij de unieke, biologisch afbreekbare formule kan hij na gebruik snel en eenvoudig met water worden afgespoeld, waardoor de vettige fietsonderdelen volledig schoon blijven. De in water oplosbare ontvetter werkt zelfs op het hardnekkigste vuil zoals waterdichte vet- of kettingsmeerresten.
TypeReinigingsmiddel
EAN5037835402001
FabrikantcodeMU-CLE-040236
Soort reiningerReinigingsspray
Netto inhoud500 ml
Geschikt voorFiets
GebruikOntvet metaal, kunststof, rubber en afdichtingen
ToepassingsgebiedVoertuigen
KenmerkenBiologisch afbreekbare, in water oplosbare formule vereenvoudigt het spoelen
Gewicht450 gram
VeiligheidsinformatieH222-H229 Zeer licht ontvlambare aërosol. Container staat onder druk: kan barsten bij verhitting. P101 Indien medisch advies nodig is, dient u de verpakking of het identificatielabel bij de hand te hebben. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. P260 Adem geen aërosol in. P211 Niet spuiten tegen open vuur of andere ontstekingsbronnen. P280 Draag beschermende handschoenen / oogbescherming. P273 Voorkom het vrijkomen in het milieu. P271 Alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken. P301+P310 ALS INGESCHIEDENIS: Bel onmiddellijk een dokter. P304+P340 NA INADEMSTELLING: Persoon in de frisse lucht brengen en vrij laten ademen. P331 GEEN braken opwekken. P410+P412 Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren. P501 Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met de lokale / regionale / nationale / internationale regelgeving.
Art-Nr.: 1555789


Alle prijzen zijn inclusief BTW en thuiskopieheffing, exclusief eventuele verzendkosten en transactiekosten